fbpx

H απανθρακοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το κλειδί για την απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές του άνθρακα.Η επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι αναμφίβολα ένας σημαντικά φιλόδοξος στόχος με τις επιχειρήσεις, τους φορείς και τα κράτη να εργάζονται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Παράλληλα, η παγκόσμια κατανάλωση της  ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς.Καθώς η μαζική μετατόπιση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιταχύνεται, πολλοί επωφελούνται από την αλλαγή και υιοθετούν τεχνολογίες παραγωγών-καταναλωτών, και παίρνουν το ρόλο των Prosumers. Επιπλέον, το περιθώριο διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Δίκτυο μειώνεται όλο και περισσότερο λόγω κορεσμού, καθώς απαιτείται να ενταχθούν νέες πηγές και φορτία σε ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες.

Οι προβλεπόμενες αυτές αλλαγές σε συνδυασμό με την Ενεργειακή κρίση της εποχής μας επιζητούν απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα. Πώς θα μπορέσει το Δίκτυο να εκμοντερνιστεί για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές αυτές; Πώς μπορούν οι απαιτητικοί στόχοι βιωσιμότητας, παράλληλα με την όλο και πιο αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, να υιοθετηθούν από τους τελικούς χρήστες και να εξυπηρετηθούν από τις υποδομές Δικτύου;Πώς μπορεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών να αλλάξει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή της επόμενης γενιάς ενεργειακών πόρων;

Η Schneider Electric προσφέρει το σύνολο της ψηφιακής λύσης για τη σύνδεση των Διεσπαρμένων Πηγών Ενέργειας τόσο από την πλευρά του Δικτύου όσο και από την πλευρά των χρηστών. Με τεχνολογία αιχμής και ένα ισχυρό όραμα για το μέλλον, βοηθάμε τους φορείς ενέργειας να ψηφιοποιήσουν, να βελτιστοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες του δικτύου για ένα βιώσιμο μέλλον και τους Prosumers να ικανοποιήσουν βέλτιστα τα φορτία τους από άποψη κόστους, βιωσιμότητας και αξιόπιστης ενέργειας!

Η πρόκληση

Ποιες λύσεις θα προτείνατε για να διευκολυνθεί η διείσδυση των Διεσπαρμένων Πηγών Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Δίκτυο ?

Μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας καθώς σκέφτεστε μια καινοτόμο ιδέα για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα….

Διεσπαρμένοι Ενεργειακοί Πόροι

Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας που έχει τοπικό χαρακτήρα με την έννοια ότι έχουν εγκατασταθεί κοντά στο σημείο κατανάλωσης (φορτίο).Διεσπαρμένοι Ενεργειακοί Πόροι μπορεί να είναι:

Πηγές παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής), όπως Φωτοβολταικά, Ανεμογεννήτριες, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας, Γεννήτριες, Υδρογόνο, μικρά Υδροηλεκτρικά κ.α
Ευέλικτα Φορτία όπως φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, φορτία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός κ.α
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών, υδρογόνου, θερμικής ενέργειας κ.α

Απανθρακοποίηση

Η μείωση ή απομάκρυνση του άνθρακα από τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας, προϊόντων και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Μηχανισμός Απόκριση Ζήτησης (demand response)

Απόκριση Ζήτησης είναι η μεταβολή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους τελικούς χρήστες (όπως είναι οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις) με σκοπό την εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμών στην παραγωγή ή κατανάλωση.

Μικροδίκτυο

Το Μικροδίκτυο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας που αποτελείται από Διεσπαρμένους Ενεργειακούς Πόρους (DER), ελέγχεται ως μία ενιαία οντότητα με καθορισμένα γεωγραφικά και ηλεκτρικά όρια και μπορεί να συνδέεται ή όχι με το Εθνικό δίκτυο.

Το δύσκολο πρέπει να γίνει εφικτό για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στην χρήση της ενέργειας, από άκρη σε άκρη!